KU Fast Mini MBA
Businessman,Using,Tablet,Analyzing,Sales,Data,And,Economic,Growth,Graph
ASIA MARKET
EXPERTISE CENTER
Kasetsart University
About AMEC

About AMEC

ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตลาดในระดับภูมิภาค

Fast Mini MBA

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารมือใหม่

News & Activities

ข่าวสารกิจกรรมของศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย

Articles

SME อยากรวยต้องเริ่มต้นด้วย Facebook Page ตอนที่ 2

การโปรโมทสินค้าในปัจจุบันมีหลากหลายช่องทาง แต่ช่องทางไหนที่จะเหมาะสำหรับคุณ ซึ่งผมจะมาบอกเคล็ดลับการโปรโมทสินค้าบน
เฟซบุ๊กสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่มีหน้าร้านโดยใช้เฟซบุ๊กเพจในการโปรโมท และขายสินค้า กับ ผู้ประกอบการ SME ที่เน้นการขายสินค้าในร้านโดยใช้เฟซบุ๊กเพจ

Witchawee Buaphan

10 พฤษภาคม 2021

10 ทักษะที่ นักบริหารยุคใหม่ ต้องมี

ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ส่งผลให้บรรดานักบริหารหรือคนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นนักบริหาร ต้องทำการพัฒนาทักษะของตัวเองในหลายด้าน และสิ่งเหล่านี้คือทักษะที่นักบริหารยุคใหม่ต้องให้ความสำคัญ

Admin

13 มกราคม 2021

กฎหมายเบื้องต้น ที่เจ้าของกิจการไม่ควรพลาด

เจ้าของกิจการขนาดเล็กส่วนใหญ่มักห่วงแต่เรื่องการเสียภาษี แน่นอนว่ามักจะมองหาแต่วิธีการหลบเลี่ยงภาษีเท่าที่จะทำได้ ซึ่งไม่ควรทำอย่างนั้น เพราะมีกฎหมายเบื้องต้นเรื่องอื่น ๆ ที่ต้องให้ความสนใจ

Admin

8 กุมภาพันธ์ 2021

เมื่อเถ้าแก่ต้องเรียนวิชาการบัญชีบริหาร MBA

วิชาที่เมื่อคนเข้าเรียนหลักสูตร  MBA (Master of Business Administration)  ส่วนใหญ่บ่นกันว่ายาก และจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนปรับพื้นฐานก่อนมีอยู่หลายตัว หนึ่งในวิชานั้นคือ วิชาการบัญชีบริหาร ซึ่งจริง ๆ แล้ววิชานี้ถือเป็นวิชาสำคัญที่สามารถนำมาปรับใช้กับการทำธุรกิจในปัจจุบันได้

Admin

11 มิถุนายน 2021