ศูนย์ AMEC ม.เกษตรฯ จับมือ โอทูโอ มาร์เก็ตติ้ง แมเนจเม้นท์ จัดอบรม “ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น”

ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Asia Marketing Expertise Center : AMEC) พร้อมด้วย ปฤณ จำเริญพานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล เพ็ชร ประภากิตติกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคโนมี่ โกลบอล จำกัด ร่วมให้ความรู้ผู้บริหารธุรกิจ SMEs เพื่อยกระดับธุรกิจให้ก้าวผ่านยุคดิจิทัล ได้อย่างราบรื่น
ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานมีผู้บริหารธุรกิจ เข้าร่วมจำนวนกว่า 50 ราย

ที่มา https://www.ryt9.com/s/prg/2915017