HR กับการพัฒนาองค์กรยุค New Normal

                HR กับการพัฒนาองค์กรยุค New Normal

การพัฒนาองค์กรในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องอย่างทุกวันนี้ บทบาทหน้าที่หลักก็คงจะหนีไม่พ้น HR เพราะเป็นฝ่ายที่มีหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาองค์กรโดยตรง โดยเฉพาะการคัดเลือกคนในตำแหน่งต่าง ๆ เข้ามาทำงานในองค์กร อาจจะกล่าวได้ว่าองค์กรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่การคัดเลือกคนเข้ามาทำงานเลยก็ว่าได้ HR ในยุคสมัยนี้จะต้องรู้เท่าทันในทั้งในเรื่องของ Generation และ Technology ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสิ่งที่ควรจะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยก็คือ

เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของ Generation

เรื่องของวัยของคนทำงานหรือ Generation ซึ่งคนที่กำลังเข้าสู่วัยทำงานตอนนี้มีความแตกต่างกับคนรุ่นก่อนอย่างสุดขั้ว หาก HR ไม่มีความเข้าใจถึงความแตกต่างนี้ย่อมจะต้องเกิดปัญหาในการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน เพราะคนรุ่นใหม่มีความต้องการหลายอย่างที่แตกต่างออกไปจากคนรุ่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

รูปแบบการรับสมัครที่เปลี่ยนไป

วิธีการคัดเลือกคนแบบเดิมที่มักจะเริ่มต้นด้วยจดหมายแนะนำตัวและ Resume จากนั้นก็ทำการเรียกสัมภาษณ์และระหว่างรอสัมภาษณ์ก็ให้ทำการกรอกใบสมัครซ้ำอีก ซึ่งขั้นตอนแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก

บางทีวิธีการใหม่ ๆ อย่างการให้ส่งวิดีโอแนะนำตัว มาแทนจดหมายแนะนำตัวน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับทุกฝ่าย เพราะมันจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานอีกทั้งเป็นการประหยัดเวลาได้เป็นอย่างมาก HR จะได้เห็นบุคลิกของผู้สมัครจากวิดีโอได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังได้เห็นทักษะการพูดจาและวิธีการนำเสนอของผู้สมัครอีกด้วย ถูกใจแล้วค่อยนัดเจอตัวเพื่อรับเข้าทำงานก็เป็นอันเสร็จการคัดเลือก

WFH กลายเป็นตัวเลือกสำคัญในการสมัครงาน

มุมมองเรื่องสถานที่ในการทำงานเริ่มเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แถมยังถูกเร่งด้วยวิกฤตของโรคระบาด ทำให้รูปแบบการทำงานแบบ Work From Home หรือการทำงานจากที่บ้านกลายเป็นตัวเลือกที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นมาคนในยุคสมัยนี้

HR ต้องมีความเข้าใจและสามารถออกแบบได้ว่าตำแหน่งงานใด สามารถทำงานแบบ WFH ได้ นอกจากนั้นจะต้องสามารถวางแผนเรื่องการวัดผลและวัดประสิทธิภาพการทำงานที่เกิดขึ้นจากการทำงานรูปแบบนี้ได้อย่างถูกต้องและชัดเจนด้วย

เลือก Freelance เพื่อลดขนาดองค์กร

ปัจจุบับพบว่าจำนวนของคนรับงานอิสระหรือ Freelance นั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และที่สำคัญคนเหล่านี้มีทักษะการทำงานที่ดีไม่ด้อยกว่าพนักงานประจำเลย หากองค์กรของคุณกำลังมีการวางแผนการพัฒนาองค์กรแบบที่ต้องการลดขนาดขององค์กรตัวเลือกนี้ก็ถือว่าน่าสนใจ

HR ควรจะมีมุมมองที่รอบด้าน การเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในตลาดแรงงานอย่างสร้างสรรค์จะช่วยผลักดันองค์กรให้เดินไปข้างหน้าได้ การเลือกใช้ Freelance ในตำแหน่งงานที่เหมาะสมในองค์กรจะช่วยให่องค์กรลดเรื่องค่าใช้จ่ายจำนวนมากไปได้ นอกจากนี้ยังมีความคล่องตัวในการลดและเพิ่มกำลังคนในองค์กรอีกด้วย

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า HR ในปัจจุบันมีภาระงานเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัยของคนทำงาน ความต้องการที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นใหม่ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นกว่าเดิม ทั้งหมดเป็นเรื่องที่ HR รุ่นใหม่จะต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันในทุก ๆ ด้าน

 

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA รุ่นที่ 3  (Certificate Program)

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ และผู้ประกอบการ ที่จะช่วยให้องค์กรสู้กลับโลกยุค VUCA โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

60 ชม. คุ้มค่า เร่งรัด รวดเร็ว กับ 20 วิชาที่ครอบคลุมด้านการบริหารจัดการ โดย 20 จากนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ

อบรมเฉพาะวันเสาร์ 9.00 – 16.00 น. เริ่ม 3 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2565

——————————

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่

E-mail: [email protected]

Facebook: Fast Mini MBA

Line: @fastminimba

หรือโทร. 090-276-9104