5 วิธีฝึกตัดสินใจทางธุรกิจให้เฉียบคม

ความสำเร็จของธุรกิจในทุกวันนี้วัดกันด้วยความสามารถและความรวดเร็วของ การตัดสินใจ ถ้าหากธุรกิจไหนมีขั้นตอนหรือกระบวนการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ช้าเกินไป ย่อมจะนำไปสู่ความเสียโอกาสทางธุรกิจอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะทุกวันนี้โลกของธุรกิจตัดสินแพ้ชนะกันด้วยความรวดเร็ว ดังนั้นวิธีที่จะเพิ่มความรวดเร็วในการตัดสินใจ (ซึ่งมีประสิทธิภาพ) จึงเป็นทักษะที่ควรปลูกฝังให้กับทีมงานทุกส่วนของธุรกิจ

5 วิธีฝึกตัดสินใจทางธุรกิจให้เฉียบคม

1.กำหนดหน้าที่การตัดสินใจให้ชัดเจน

ผู้บริหารควรจะทำการแบ่งและกำหนดหน้าที่บทบาทของผู้จัดการในแผนกต่าง ๆ ให้ชัดเจนว่าเรื่องใดที่พวกเขาสามารถตัดสินใจเองได้ เรื่องใดต้องทำการแจ้งผู้บริหารก่อนจึงจะตัดสินใจได้ เพราะหลายต่อหลายครั้งที่ธุรกิจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจไปด้วยความไม่กล้าตัดสินใจในระดับของผู้จัดการ ทำให้กว่าที่เรื่องจะไปถึงผู้บริหารเพื่อตัดสินใจ ก็พลาดโอกาสเหล่านั้นไปแล้ว ผู้บริหารเองก็ต้องปรับวิสัยทัศน์ให้เปลี่ยนการทำงานแบบรวมศูนย์เป็นการกระจายศูนย์ให้ได้ ต้องมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในทีมงานโดยการมอบอำนาจการตัดสินใจที่เหมาะสมให้กับผู้บริหารระดับรองลงมาอย่างชัดเจน

2.จัดลำดับประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญให้เป็น

เมื่อมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจให้กับผู้บริหารในระดับต่าง ๆ แล้ว สิ่งที่จะต้องทำตามมาก็คือ ต้องเรียนรู้และฝึกฝนการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่จะต้องตัดสินใจให้เป็น เพราะหากจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะต้องตัดสินใจไม่เป็นแล้ว ย่อมจะเกิดความเสียหายกับธุรกิจมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากจะทำให้การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของแผนกช้าลงแล้ว ยังส่งผลให้การตัดสินใจของธุรกิจช้าลงตามไปด้วย เรื่องนี้จึงเป็นอีกเรื่องสำคัญที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

3.กระจายการตัดสินใจ

ยิ่งสามารถกระจายการตัดสินใจออกไปในระดับล่างมากขึ้นเท่าไร ก็ส่งผลให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้นและสร้างโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นในที่สุด หลังจากที่ทำการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการตัดสินใจของระดับบริหารแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารเหล่านั้นจะไปทำการกระจายอำนาจการตัดสินในให้กับทีมงานในแผนกของตนต่อไป ยิ่งสามารถกระจายการตัดสินใจออกไปได้มากเท่าไรก็จะยิ่งทำให้การทำงานของธุรกิจเร็วขึ้น เพราะทุกส่วนงานสามารถตัดสินใจเองได้ในขอบเขตที่ถูกต้องและเหมาะสม

4.ติดตามผลบนพื้นฐานความไว้วางใจ

หน้าที่ของผู้บริหารเมื่อกระจายอำนาจการตัดสินใจออกไปแล้ว ก็คือต้องทำการติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด เพราะการกระจายการตัดสินใจไม่ได้หมายความว่าความรับผิดชอบของตนเองจะน้อยลง ดังนั้นการติดตามผลเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ก็ต้องทำอยู่บนเงื่อนไขของความไว้วางใจ เพราะถ้าคอยติดตามบนความไม่ไว้วางใจ จะทำให้เกิดเรื่องของการกล้า ๆ กลัว ๆ ไม่กล้าตัดสินใจจนทำให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่กระบวนการแบบเดิม ส่งผลให้เกิดความล่าช้าเหมือนเดิม ดังนั้นผู้บริหารจะต้องเรียนรู้วิธีการติดตามงานที่อยู่บนความไว้วางใจให้ได้

5.ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

แน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะทำได้สำเร็จในเวลาอันสั้น การแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน การแบ่งอำนาจการตัดสินใจจากระดับบนสู่ระดับล่างต้องใช้เวลา ทุกอย่างต้องใช้เวลาทั้งหมด ผู้บริหารระดับสูงก็ต้องฝึกฝนเรื่องของความไว้วางใจให้กับผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับกลางก็ต้องเรียนรู้ที่จะฝึกให้ผู้บริหารระดับล่างคิดและตัดสินใจให้เป็น เรื่องนี้ต้องทำการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ เริ่มจากการตัดสินใจในเรื่องเล็ก ๆ แล้วค่อยขยับไปเป็นการตัดสินใจเรื่องใหญ่ ต้องทำการฝึกฝนเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจึงจะเกิดผล

ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในเรื่องของการฝึกการตัดสินใจของผู้บริหารและทีมงานในแผนกต่าง ๆ เพราะเมื่อธุรกิจสามารถเร่งกระบวนการตัดสินใจบนพื้นฐานของความถูกต้องและรวดเร็วได้ ย่อมจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ ขึ้นอีกหลายเท่าตัว

การตัดสินใจ Info

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA รุ่นที่ 3 (Certificate Program)

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ และผู้ประกอบการ ที่จะช่วยองค์กรสู้กลับโลกยุค VUCA โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

60 ชม. คุ้มค่า เร่งรัด รวดเร็ว กับ 20 วิชาที่ครอบคลุมด้านการบริหารจัดการ โดย 20 จากนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง 20 ท่าน

อบรมเฉพาะวันเสาร์ เริ่ม 3 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2565

——————————

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่

E-mail: [email protected]

Facebook: Fast Mini MBA

Line: @fastminimba

หรือโทร. 090-276-9104