ผู้บริหารยุคใหม่ต้องรู้จัก Disruptive Innovation และรับมือกับ Volatility ให้เป็น

ตอนนี้ทั่วโลกกำลังเจอกับการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งพร้อมจะ Disrupt ธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามการค้า โรคระบาด และเทคโนโลยี และอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทุกวันนี้เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่มีความผันผวนสูง หรือที่เรียกว่า Volatility ทำให้ผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ต้องเตรียมความพร้อมของกำลังคนให้พร้อมรับมือกับเรื่องนี้

Volatility

Volatility คือ สถานการณ์ที่มีความผันผวนสูง ซึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความผันผวน ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยว เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาอันสั้น ส่วนผลกระทบของความผันผวนคือความเสี่ยง การไม่มีเสถียรภาพ การขาดความไม่เชื่อมั่น เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีกฎเกณฑ์

Disruptive Innovation

“นวัตกรรมพลิกโลก” คือ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วทำลายผลิตภัณฑ์เดิมให้ตายไป ฟิล์มโกดักถูกแทนที่ด้วยหน่วยความจำบนกล้องดิจิทัล ทำให้บริษัทโกดักขาดทุน และจำเป็นต้องปิดกิจการลงเพราะไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ได้ เรื่องนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในอุตสาหกรรมไอทีเท่านั้น แต่กำลังก่อตัวขึ้นในเกือบทุกธุรกิจ หนึ่งในนั้นคือธุรกิจด้านพลังงานก็กำลังมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน

ในวิกฤตย่อมมีโอกาส

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและพฤติกรรมผู้บริโภค และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของธุรกิจ แต่การเกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่ปรับตัวได้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยชี้เป็นชี้ตายสำหรับธุรกิจดั้งเดิมที่ขาดการพัฒนาหรือไม่สามารถปรับตัวได้ทัน

วิธีรับมือกับ Disruptive Innovation และ Volatility

นวัตกรรมบางอย่างที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ และทำลายผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมให้ตายไปหมด รวมถึงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ไม่ทันเตรียมตัว จึงถือได้ว่า นวัตกรรมลักษณะนี้ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ประกอบให้เกิดสถานการณ์ที่มีความผันผวนสูง ซึ่งผู้บริหารขององค์กรจะต้องวางแผนเตรียมรับมือเรื่องนี้ให้ดี หากพิจารณาแล้วว่าในองค์กรยังขาดผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ต้องเร่งวางแผนสร้างกำลังคนรองรับ

ส่วนแนวทางสำหรับการรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นจาก Disruptive Innovation ก็คือ Vision หรือการปรับมุมมองของผู้บริหารและธุรกิจ เปิดรับมุมมองหลาย ๆ แง่มุม และหาแนวโน้มของสถานการณ์นั้นให้ได้ จากนั้นให้ทำการเปลี่ยน Mindset ใหม่ให้เป็นการมองแบบองค์รวม จึงจะนำพาให้ธุรกิจอยู่รอดจากสภาวะที่มีความผันผวนสูงแบบนี้ได้

 

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA รุ่นที่ 3  (Certificate Program)

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ และผู้ประกอบการ ที่จะช่วยให้องค์กรสู้กลับโลกยุค VUCA โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

60 ชม. คุ้มค่า เร่งรัด รวดเร็ว กับ 20 วิชาที่ครอบคลุมด้านการบริหารจัดการ โดย 20 จากนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ

อบรมเฉพาะวันเสาร์ 9.00 – 16.00 น. เริ่ม 3 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2565

——————————

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่

Website: amec-ku.org

E-mail: [email protected]

Facebook: Fast Mini MBA

Line: @fastminimba

หรือโทร. 090-276-9104