O2O Marketing เรื่องสำคัญที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม

คำว่า O2O เชื่อว่าบรรดาเจ้าของธุรกิจต้องเคยได้ยินมาแล้วบ้าง การตลาดรูปแบบนี้เกิดขึ้นจากการที่การตลาดแบบออนไลน์สามารถสร้างยอดขายจนทำให้ วงการการตลาดแบบออฟไลน์ต้องหันมามองและหาทางเรียนรู้ที่จะเติบโตไปด้วยกัน Online to Offline หรือ Offline to Online (O2O) ก็คือกลยุทธ์การตลาดแบบผสมระหว่างออนไลน์และออฟไลน์นั่นเอง

เมื่อผู้บริโภคมีทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

ปัจจุบันการซื้อขายออนไลน์นั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการซื้อขายในโลกออฟไลน์นั้นก็ยังคงมีความต้องการอยู่ สัดส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่นิยมการซื้อของแบบออนไลน์และออฟไลน์มีความไม่แน่นอนและเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามสถานการณ์ จึงเป็นเหตุผลสำคัญของธุรกิจที่จะต้องทำการตลาดเพื่อลูกค้าทั้งสองกลุ่มไปพร้อม ๆ กัน การตลาดแบบ Online to Offline / Offline to Online จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ เพราะสามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจได้ทั้งหมด

ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างไร

การทำการตลาดในแบบผสมระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ เพราะมีทั้งหน้าร้านที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าและบริการได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ จากนั้นเมื่อต้องการซื้อก็สามารถสั่งสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์ได้ และในทางตรงกันข้ามสามารถเลือกสินค้าที่อยู่บนออนไลน์แล้วระบุสาขาที่จะเข้าไปรับสินค้าได้เองด้วย ซึ่งวิธีนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น เพราะ ไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายของธุรกิจจะมีความต้องการแบบไหน แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าอยู่ดี ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือออฟไลน์

ช่องทางการตลาดที่ชื่อว่า Omni Channel

การตลาดแบบผสมระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้เกิดช่องทางการตลาดแบบ Omni Channel ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำการผสมผสานการสื่อสารในช่องทางต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อรวมเอาประสบการณ์การของการซื้อของออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อกำหนดตัวตนของแบรนด์ให้ชัดเจน โดยการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าได้ด้วยข้อมูลชุดเดียวกันทุก ๆ ช่องทาง รวมถึงยังช่วยให้แบรนด์สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายได้รอบด้าน

O2O Marketing และ Omni Channel เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ

การใช้การตลาดและช่องทางการตลาดแบบนี้ สามารถเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ อีกทั้งยังช่วยควบคุมมาตรฐานการบริการได้อย่างดี สามารถเก็บและนำเอาข้อมูลลูกค้าเพื่อนำไปพัฒนาแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ และนี่คือเบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจระดับโลกที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งที่มาจากพฤติกรรมและจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้ ดังนั้นธุรกิจสมัยนี้จำเป็นจะต้องมีการตลาดแบบ O2O เพราะนี่คือเครื่องมือที่จำเป็นและสำคัญสำหรับธุรกิจ

เมื่อความต้องการของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สินค้าบางอย่างเหมาะที่จะซื้อแบบออนไลน์ ในขณะที่สินค้าบางอย่างการเลือกซื้อแบบออฟไลน์ก็ดูจะเหมาะสมมากกว่า คุณในฐานะเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการที่ดูแลเรื่องการตลาด มีหน้าที่ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การตลาดแบบ Online to Offline / Offline to Online จึงเป็นอีกหนึ่งทางออกที่คุณต้องทำ เพราะโลกการตลาดของออนไลน์และออฟไลน์กำลังจะกลืนกลายเป็นเนื้อเดียวกันอย่างไม่มีทางแยกออกอีกต่อไป

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA (Certificate Program)

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็น Key Person ในองค์กร โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาครอบคลุม 60 ชั่วโมง กับ 20 หัวข้อ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง 20 ท่าน

อบรมเฉพาะวันเสาร์ เริ่ม 15 พฤษภาคม 2564 – 17 กรกฎาคม 2564

——————————

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่

Website: amec-ku.org

E-mail: [email protected]

Facebook: Fast Mini MBA

Line: @fastminimba

หรือโทร. 061-440-8282