“3 สิ่งที่ธุรกิจต้องปรับ” ในโลกหลังโควิด

หากพูดถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกและทำให้ธุรกิจได้รับผลกระทบจนเรียกได้ว่าสั่นสะเทือนไปทั้งวงการนั้น คงไม่พ้นเรื่อง Digital Disruption ซึ่งทำให้ธุรกิจต่างต้องพยายามปรับตัวเพื่อเข้าสู่โลกดิจิทัล หลังจากนั้นไม่นานก็ตามมาด้วยการระบาดของ Covid-19 ที่ทำให้ธุรกิจจำนวนมากล้มลุกคลุกคลาน ปิดกิจการ ปลดพนักงานไปตาม ๆ กัน และเมื่อ Covid-19 กำลังมีทีท่าจะดีขึ้น โลกก็กำลังต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง นั่นเป็นเพราะโลกหลังจากนี้ไป จะมีแต่ความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อนและคลุมเครือ หรือที่เรียกกันว่า VUCA World  ซึ่งแน่นอนว่าธุรกิจจำเป็นจะปรับตัวเพื่อรับมือกับโลกหลังโควิดต่อไป

“3 สิ่งที่ธุรกิจต้องปรับ” ในโลกหลังโควิด

1. Reimaging & Reform องค์กร McKinsey บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารชั้นนำของโลก ได้แบ่งขั้นตอนของการปรับตัวทางธุรกิจเป็น 5 ขั้น คือ

  1. Resolve การแก้ปัญหาระยะสั้นหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อเริ่มต้นเจอกับภาวะความท้าทายต่าง ๆ
  2. Resilience การทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้
  3. Return การวางแผนเพื่อการกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
  4. คิดใหม่ ทำใหม่ (Reimaging) ปรับตัว เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป
  5. การปรับโครงสร้างธุรกิจ (Reform) ให้เท่าทันยุคสมัยและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับในยุคโควิดที่ผ่านมา ธุรกิจได้เข้าสู่ Step ที่ 1-3 ไปเรียบร้อยแล้ว และในช่วงหลังโควิด ธุรกิจจำเป็นต้องมีการคิดใหม่ ทำใหม่ และปรับตัว ปรับโครงสร้างต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งธุรกิจที่ไม่รับผลกระทบหรือกระทบน้อยในช่วงที่ผ่านมา อาจไม่คิดว่าต้องมีการปรับตัว แต่หากโลกเปลี่ยนแปลงไป เกิดภาวะท้าทายขึ้นอีก จะทำให้ไม่สามารถปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงนี้ และเป็นสาเหตุที่ทำให้หลาย ๆ ธุรกิจประสบความล้มเหลวตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา

2. Mindset ของผู้บริหาร เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรหลังโควิด หากผู้บริหาร ไม่เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เท่าทันโลกที่เปลี่ยนไป ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ หรือคิดว่าตัวเองรู้ทุกเรื่อง ไม่คิดจะปรับปรุง พัฒนาให้เท่าทันโลก เท่าทันเทคโนโลยี เท่าทันลูกค้าและความคาดหวัง จะกลายเป็นก้าวแรกของความล้มเหลวในโลกยุคใหม่ในที่สุด

3. การเรียนรู้สิ่งใหม่ ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะผู้บริหารเท่านั้น แต่รวมไปถึงพนักงานทุกคนที่จำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนา เพราะในโลกยุคใหม่ ทักษะใหม่ ๆ จะเกิดขึ้นตลอดเวลา คนที่มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ จะเป็นผู้ที่ธุรกิจต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่พัฒนาตัวเองให้สามารถแข่งขันในระดับโลก เพราะโลกยุคปัจจุบันนั้นเป็นโลกไร้พรมแดน

ในโลกอนาคตที่เทคโนโลยีจะมาแทนที่คน การพัฒนาตัวเองจึงควรรู้ทั้งแนวกว้างและรู้ลึกในบางเรื่อง ซึ่งหากมากกว่าหนึ่งสาขาจะยิ่งดี โดยเฉพาะใครที่สามารถพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ให้ผสมผสานกับการคิดแบบเป็นระบบ และพัฒนาไปถึงการเป็นผู้นำได้จะกลายเป็นคนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในองค์กรทุกองค์กร

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA รุ่นที่ 3  (Certificate Program)

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ และผู้ประกอบการ ที่จะช่วยให้องค์กรสู้กลับโลกยุค VUCA โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

60 ชม. คุ้มค่า เร่งรัด รวดเร็ว กับ 20 วิชาที่ครอบคลุมด้านการบริหารจัดการ โดย 20 จากนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ

อบรมเฉพาะวันเสาร์ 9.00 – 16.00 น. เริ่ม 3 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2565

——————————

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่

E-mail : [email protected]

Facebook : FastMiniMba

Line : @Fastminimba

หรือโทร. 090-276-9104