ม.เกษตรฯ เปิดหลักสูตร Fast Mini MBA รุ่นที่ 3 ช่วยธุรกิจไทยสู้ต่อยุคหลังโควิด

ม.เกษตรฯ เปิดหลักสูตร Fast Mini MBA รุ่นที่ 3 ช่วยธุรกิจไทยสู้ต่อยุคหลังโควิด

ธุรกิจไทยตั้งรับพร้อมรุกต่อ ไม่กลัวสงคราม น้ำมันแพง เงินเฟ้อ และบาทอ่อน เมื่อศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอน Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA รุ่นที่ 3 หลังช่วยธุรกิจไทยกว่า 70 องค์กรก้าวผ่านยุคโควิด พร้อมสู้ต่อด้วยหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจแบบเร่งรัด 60 ชม. โดยนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ กว่า 20 คน

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “ตั้งแต่เข้าสู่ยุค Digital Disruption ที่ทำให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อยมาจนกระทั่งเกิด Trade War จากขั้วอำนาจทางการค้า คือ จีนกับสหรัฐอเมริกา ตามด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 ที่ทำให้ธุรกิจไทยและทั่วโลกต้องหยุดชะงักไปนานกว่า 2 ปี และปัจจุบัน เรายังได้รับผลกระทบจากปัญหารัสเซีย ยูเครน ที่ทำให้เงินเฟ้อทั่วโลก โดยเฉพาะค่าพลังงาน และราคาวัตถุดิบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นสภาวะโลกยุคปัจจุบันที่ประกอบไปด้วย ความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity) หรือที่เรียกกันว่า VUCA World ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นความท้าทายที่ธุรกิจจะต้องปรับตัวให้รู้จักและเข้าใจต่อสภาวะที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถบริหารจัดการให้ธุรกิจผ่านพ้นและอยู่เหนือความท้าทายต่าง ๆ เพราะทุกวิกฤติย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอ ถ้าเรามองเป็นและรู้วิธีการ ซึ่ง AMEC เห็นถึงความสำคัญของความท้าทายเหล่านี้ และมุ่งหวังให้ธุรกิจไทยอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้พัฒนาหลักสูตรขึ้น”

หลักสูตร Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA นี้ จัดเป็นรุ่นที่ 3 โดย 2 รุ่นที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดี แม้กระทั่งในช่วง Covid-19 ระบาด เพราะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นที่การบริหารจัดการอย่างรอบด้าน ทันสมัย แตกต่างจากเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับยุค VUCA World โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับต้นหรือระดับกลาง ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือมีความรู้ด้านการบริหารไม่มากนัก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวบรัดและรวดเร็ว สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันท่วงที

หลักสูตรนี้รวบรวมวิทยากรทั้งที่เป็นนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ถึง 20 คน ไม่ว่าจะเป็น คุณพรทิพย์ กองชุน COO และ Co-Founder แห่ง Jitta.com คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณกฤษฎา เฉลิมสุข CEO CareerVio และกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย ฯลฯ โดยผู้ที่เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งในเรื่องของการบริหารธุรกิจในยุค VUCA World การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการตัดสินใจทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ ตลอดจนการบริหารคน บริหารงานยุคใหม่ 

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA (Certificate Program) หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ ที่ต้องการสู้กลับกับการผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อนและคลุมเคลือในยุค VUCA World สนใจสมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://amec-ku.org/fast-mini-mba/ , Facebook Page: Fast Mini MBA , LINE: @fastminimba หรือส่งอีเมลถึง [email protected] หรือโทร. 090-276-9104

ที่มา : https://www.matichon.co.th/publicize/news_3443409