สั่ง 10 แต่ได้แค่ 1 ทำไม!! ถึงไม่ได้งาน

สั่ง 10 แต่ได้แค่1 “ทำไม!! ถึงไม่ได้งาน”

คุณเคยหรือไม่ สั่งงานลูกน้องไป 10 อย่าง แต่ได้กลับมาแค่ 1 อย่าง

เป็นคำถามที่ผู้บริหารแทบทุกคนสงสัย และรวมไปถึง HR ที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการบุคคลก็มีคำถามไม่แพ้กัน เพราะไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร

ทำไมถึงไม่ได้งาน?? หรือ ทำไม?? ลูกน้องถึงไม่ทำงาน คนทั่วไปมักจะสรุปได้เป็น 2 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ

  1.พวกเขาขี้เกียจ หรือ

  2.พวกเขาขาดทักษะและความรู้ความเข้าใจในงานนั้น

แต่หากหาสาเหตุที่ลึกลงไปกว่านั้น จะพบว่ามีเหตุผลมากมาย เช่น

  1.ลูกน้องไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำงานนั้น

  2.ลูกน้องไม่รู้ว่าจะทำงานนั้นอย่างไร

  3.ลูกน้องไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทำ

  4.ลูกน้องเข้าใจว่าเขากำลังทำงานนั้นอยู่แล้ว

  5.ลูกน้องทำงานนั้นไม่ได้ จึงไม่ได้ทำ

  6.ลูกน้องคิดว่าทำแล้วคงไม่ได้ผล จึงไม่ได้ทำ

  7.รวมทั้งลูกน้องไม่ให้ความสนใจงานที่ต้องทำนั้น ฯ

ซึ่งหลักในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานปฎิบัติงานได้ดีขึ้นนั้น อาจจะยังไม่สามารถแก้ปัญหาในเหตุผลดังกล่าวได้ทั้งหมด เพราะคนเราทุกคนย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน การสร้างแรงจูงใจเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถทำได้อย่างครอบคลุม

ในทางกลับกัน จะมีใครคิดหรือไม่ว่า ผู้บริหาร หรือ หัวหน้างาน นั่นเองอาจเป็นสาเหตุของปัญหาเช่นกัน เช่น

  1.หัวหน้าสั่งงานไม่เคลียร์ อธิบายไม่ชัดเจน

  2.หัวหน้าไม่กำหนดวันส่งงาน

  3.หัวหน้าไม่สอนงาน ลูกน้องจึงทำไม่เป็น

  4.และแม้กระทั่งหัวหน้าไม่สามารถให้คำแนะนำลูกน้องได้ ฯ

หากเป็นเช่นนี้ หัวหน้างาน  ก็มีส่วนเป็นมูลเหตุของปัญหาลูกน้องไม่ทำงานหรือทำงานไม่สำเร็จได้

ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 2 สาเหตุ คือ

  1. หัวหน้างาน ผิดพลาดในหน้าที่ของตนเอง

  2. หัวหน้างาน ขาดทักษะด้านการบริหารจัดการ

หากหัวหน้างานสามารถจัดการแก้ไขปัญหาในส่วนของตนเองได้ หรือองค์กรสามารถแก้ไขปัญหาในส่วนของหัวหน้างานได้ ปัญหาลูกน้องไม่ทำงานหรือไม่ได้ผลงานจะสามารถลดน้อยลงได้ เพราะอย่างน้อยก็สามารถแก้สาเหตุที่สองได้ ซึ่งจะนำพาไปสู่การแก้สาเหตุที่หนึ่ง เนื่องจากหัวหน้างานมีความรู้ในงาน มีทักษะในการบริหารจัดการและรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองแล้วนั่นเอง

สามารถหาอ่านบทความเกี่ยวกับทักษะและบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหรือหัวหน้างานได้ใน 7 ทักษะที่ผู้นำในยุค New Normal ต้องมี

หรืออ่านบทความการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกน้องทำตามสิ่งที่เราปรารถนาได้ที่ สื่อสารแบบ 2W1H เพื่อพัฒนาคน

หรืออ่านบทความอื่น ๆ ด้านการบริหารจัดการเพิ่มเติมอื่น ๆ คลิกที่นี่

ในโลกยุค VUCA นี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานจะต้องมีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถทั้งการบริหารคนและบริหารงานที่เหมาะสมกับยุคสมัย เพราะเราได้เข้าสู่โลกแห่งความท้าทายใหม่ ๆ ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ซับซ้อน ผันผวน และคลุมเคลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA รุ่นที่ 3  (Certificate Program)

หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ และผู้ประกอบการ ที่จะช่วยให้องค์กรสู้กลับโลกยุค VUCA โดยศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

60 ชม. คุ้มค่า เร่งรัด รวดเร็ว กับ 20 วิชาที่ครอบคลุมด้านการบริหารจัดการ โดย 20 จากนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ

อบรมเฉพาะวันเสาร์ 9.00 – 16.00 น. เริ่ม 3 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2565

——————————

สมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่

E-mail: [email protected]

Facebook: Fast Mini MBA

Line: @fastminimba

หรือโทร. 090-276-9104