ทำไมเราต้องทำการตลาดแบบ Video Marketing

การสื่อสารทางการตลาดทั้งในและนอกองค์กร ต่างก็หันมาเลือกใช้ Video กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีหลายรูปแบบ ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นไปเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายขาย ต้องทราบ

Natthorn

7 สิงหาคม 2022

Design Thinking เรื่องที่ผู้นำต้องเข้าใจ

Design Thinking เป็นแนวการใช้ความคิดแบบใหม่ ที่จะให้ความสำคัญในการใช้ “คน” เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา ต่างไปจากวิธีการคิดแบบเดิมที่มักจะใช้ “ปัญหา” เป็นตัวนำในการแก้ไขปัญหา เรียกวิธีการคิดแบบนี้ได้อีกชื่อหนึ่งว่า Human Centered Design

Natthorn

18 กรกฎาคม 2022

“ลดความไม่แน่นอนทางธุรกิจ”ได้ด้วยเทคนิคนี้

PEST Analysis คือการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เพื่อใช้ในการวางแผนดำเนินงานขององค์กร ประกอบด้วย 4 กลุ่มปัจจัย คือ การเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และเทคโนโลยี (Technological)

Natthorn

12 กรกฎาคม 2022

O2O Marketing เรื่องสำคัญที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม

เชื่อว่าบรรดาเจ้าของธุรกิจต้องเคยได้ยินคำว่า O2O มาแล้วบ้าง ย่อมาจาก Online to Offline หรือ Offline to Online (แบบใดก็ได้) หมายถึง กลยุทธ์การตลาดแบบผสมระหว่างออนไลน์และออฟไลน์นั่นเอง

Natthorn

26 มีนาคม 2021

ผู้บริหารยุคใหม่ต้องรู้จัก Disruptive Innovation และรับมือกับ Volatility ให้เป็น

Disruptive Innovation คือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ และทำลายผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมให้ตายไปหมด ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ไม่ทันเตรียมตัว จึงถือได้ว่า Disruptive Innovation เป็นปัจจัยหนึ่งที่ประกอบให้เกิดสถานการณ์ที่มีความผันผวนสูง

Natthorn

10 มีนาคม 2021