BDS.iT Package 2 : โปรแกรมการจัดการงานขายและงานจัดส่งสินค้า (Sales & Delivery Management System)(ภายนอกองค์กร)

BDS.iT Package 2 : โปรแกรมการจัดการงานขายและงานจัดส่งสินค้า (Sales & Delivery Management System)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 099-6913054

E-mail: [email protected]

ชื่อผลิตภัณฑ์ / บริการ  :   BDS.iT 2 Package : โปรแกรมการจัดการงานขายและงานจัดส่งสินค้า (Sales & Delivery Management System)

ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ :   11,190 – 49,900 บาท (รวม VAT)

ระยะเวลาการให้บริการ :   15 มิถุนายน 2566 – 30 กันยายน 2566

บริการนี้เหมาะสำหรับ :   ผู้ประกอบการ MSME ธุรกิจทุกประเภทกิจการ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านค้าออนไลน์ ร้านสะดวกซื้อ วิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

  • ระบบการขายสินค้า ออกบิล ใบเสร็จ
  • ระบบสต๊อกสินค้า
  • ระบบขนส่งเอกชน
  • ระบบการติดตามพัสดุ
  • ระบบจัดการงานขายและงานจัดส่งสินค้า(Sales & Delivery Management System) พร้อมคู่มือการใช้งาน
  • อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับการเชื่อมต่อและใช้งานคู่กับระบบ (ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและการใช้งานของลูกค้า)
  • การให้บริการซอฟต์แวร์และการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน
  • การใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์พร้อมการรับประกัน 24 เดือน
  • บริการหลังการขาย 24 เดือน
  • บริการติดตั้งฟรี

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ :

สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการใช้บริการแพ็คเกจ ท่านสามารถใช้สิทธิ์ผ่านโครงการ BDS

โดยชำระค่าบริการเริ่มต้นเพียง 1,190 บาทเท่านั้น และรับสิทธิ์การใช้ได้ทันที

(โดยเงื่อนไขการใช้งานเป็นรายละเอียดของโครงการ และรูปแบบการให้บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด)