Home » BDS.iT Package21 : TidTor Platform B2B Lead Generation(ภายนอกองค์กร)

BDS.iT Package21 : TidTor Platform B2B Lead Generation

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 099-6913054

E-mail: [email protected]

ชื่อผลิตภัณฑ์ / บริการ   :  BDS.iT Package21 : TidTor Platform B2B Lead Generation

ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ :  11,770 บาทต่อเดือน

บริการนี้เหมาะสำหรับ

ธุรกิจทุกประเภทที่มีกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อการจำหน่ายสินค้าและบริการไปยังลูกค้าองค์กร ซึ่ง Tid Tor Platform B2B Lead Generation จะช่วยอำนวยความสะดวกการทำงานของ เจ้าของกิจการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการขาย ฝ่ายปฏิบัติการ ได้เป็นอย่างอี

 ระยะเวลาการให้บริการ :  2 เดือน (นับจากวันเริ่มใช้บริการ)

  • สามารถfilter กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยค้นหา ชื่อตำแหน่ง ชื่อแผนก ระดับของการทำงาน จำนวนพนักงานในองค์กร รายได้ ที่อยู่
  • ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายจากการหาลีดลูกค้าองค์กร (Business to Business) ที่มีคุณภาพ ด้วยการเข้าไปค้นหาลีดแบบระบุเจาะจงได้ตามต้องการ
  • ทีมการตลาด ทีมขายสามารถหาลีดที่อยู่ ของกลุ่มเป้าหมายในระบบผู้บริหารได้ (director, Vice President, C-level)
  • ได้ข้อมูลครบถ้วนในแต่ละcontact เช่น ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรที่ทำงาน อีเมล์ที่ทำงาน
  • Export contact ที่หาได้จากplatform เป็น CSV file ได้
  • 100K+ contacts B2B ที่มีเบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์2,000+ บริษัทในประเทศไทย
  • 8K+ ที่เป็นcontact ระดับผู้ตัดสินใจ (C-level, VP, and Director) “
  • สิทธิ์การเข้าไปใช้งาน Platform จะเป็นตามระยะเวลาที่ซื้อตาม Package เริ่มต้นที่ 1 เดือน
  • สิทธิ์ในการเข้าเรียนคอร์สออนไลน์เทคนิคการขายฟรี 1 ท่าน

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ :
สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการใช้บริการแพ็คเกจ ท่านสามารถใช้สิทธิ์ผ่านโครงการ BDS
โดยชำระค่าบริการเพียง 1,770 บาทเท่านั้น และรับสิทธิ์การใช้ได้ทันที
(โดยเงื่อนไขการใช้งานเป็นรายละเอียดของโครงการ และรูปแบบการให้บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด)

Scroll to Top