Home » BDS.iT Package24 :โปรแกรมบัญชีออนไลน์ (ภายในองค์กร)

BDS.iT Package24 : โปรแกรมบัญชีออนไลน์

ชื่อผลิตภัณฑ์ / บริการ   :  BDS.iT Package24 : โปรแกรมบัญชีออนไลน์

ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ :  11,000 บาท

ระยะเวลาการให้บริการ :  2 ปี (นับจากวันเริ่มใช้บริการ) 

พร้อมแถมคอร์สเรียน Exclusive couse จํานวน 4 คอร์ส มูลค่ารวม 1,960 บาท

บริการนี้เหมาะสำหรับ :  ธุรกิจ SMEs ทุกประเภทธุรกิจ

  • Flow Account โปรแกรมบัญชี ออนไลน์ใช้งานง่าย สำหรับนักธุรกิจยุคใหม่
  • โปรแกรมบัญชีออนไลน์ช่วยจัดการเรื่องบัญชี และภาษี เพื่อผู้ประกอบการ
  • ผู้ประกอบการสามารถทำงานร่วมกับนักบัญชีภายนอกองค์กรได้สะดวกมาขึ้น
  • ติดตั้งระบบ พร้อมแนะนำการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ :

สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการใช้บริการแพ็คเกจ ท่านสามารถใช้สิทธิ์ผ่าน โครงการ BDS

โดยชำระค่าบริการเพียง 1,000 บาทเท่านั้น และรับสิทธิ์การใช้ได้ทันที

(โดยเงื่อนไขการใช้งานเป็นรายละเอียดของโครงการ และรูปแบบการให้บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 099-6913054

E-mail: [email protected]

Scroll to Top