BDS.iT Package 3 : โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK (ภายในองค์กร)

BDS.iT Package 3 : โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 099-6913054

E-mail: [email protected]

ชื่อผลิตภัณฑ์ / บริการ  :   BDS.iT 3 Package : โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK

ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ :   11,190 บาท (รวม VAT)

ระยะเวลาการให้บริการ :   15 มิถุนายน 2566 – 30 กันยายน 2566

บริการนี้เหมาะสำหรับ :   ผู้ประกอบการ MSME ธุรกิจทุกประเภทกิจการ ที่เป็นนิติบุคคล บุคคลธรรมดา ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

Package PEAK Pro+

 • ไม่จำกัดจำนวนรายการเอกสาร
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ติดต่อ
 • ออกใบแจ้งหนี้
 • เอกสารธุรกิจออนไลน์
 • ระบบเช็ค
 • ระบบสินทรัพย์
 • รายงานการขาย
 • รายงานลูกค้าค้างชำระ/เจ้าหนี้ค้างชำระ
 • ระบบแบ่งชำระ
 • ใบวางบิล
 • กระทบยอดธนาคาร
 • ระบบภาษี ภพ.30
 • รายงานสรุปรายสัปดาห์/รายเดือน
 • งบกระแสเงินสด
 • ระบบนำเข้าเอกสารด้วย Excel
 • ระบบคลังเอกสาร
 • เชื่อมต่อ API กับ Partner ลงบัญชีอัตโนมัติ
 • ใช้งาน Software on Cloud ฟรี 12 เดือน
 • ระบบบัญชีออนไลน์ PEAK Pro+ พร้อมคู่มือการใช้งาน
 • การใช้งานSoftware on Cloud 12 เดือน

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ :

สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการใช้บริการแพ็คเกจ ท่านสามารถใช้สิทธิ์ผ่านโครงการ BDS

โดยชำระค่าบริการเพียง 1,190 บาทเท่านั้น และรับสิทธิ์การใช้ได้ทันที

(โดยเงื่อนไขการใช้งานเป็นรายละเอียดของโครงการ และรูปแบบการให้บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด)