BDS.iT Package 4 : โปรแกรมบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบ IOT ผ่านเครื่องมือ KOOM AIR I9 (ภายในองค์กร)

BDS.iT Package 4 : โปรแกรมบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบ IOT ผ่านเครื่องมือ KOOM AIR I9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 099-6913054

E-mail: [email protected]

ชื่อผลิตภัณฑ์ / บริการ  :   BDS.iT 4 Package : โปรแกรมบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบ IOT ผ่านเครื่องมือ KOOM AIR I9

ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ :   11,190 บาท (รวม VAT)

ระยะเวลาการให้บริการ :   15 มิถุนายน 2566 – 30 กันยายน 2566

บริการนี้เหมาะสำหรับ :   ผู้ประกอบการ MSME ธุรกิจทุกประเภทกิจการ ที่ต้องการจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าในส่วนงานการผลิต โรงงาน สถานประกอบการ ออฟฟิส สำนักงาน อาคาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • อุปกรณ์ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ 15% ขึ้นไป ด้วยการบริหารจัดการการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
 • ควบคุมผ่าน Application “KOOM” มีภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ ใช้งานง่าย เชื่อมต่อกับเครื่องปรับอากาศโดยตรง ทำให้รู้สถานะการทำงานขอแอร์ได้แม่นยำ 100%
 • สามารถใช้งานกับเครื่องปรับอากาศแยกส่วนได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
 • สามารถจัดระบบ admin เพื่อใช้ในการบริการจัดการ ควบคุม ดูแล แยกตามอาคาร ชั้น แผนก หรือหน่วยงานได้
 • บันทึกการใช้งานเครื่องปรับอากาศย้อนหลัง (สามารถรู้อุณหภูมิที่ปรับเปลี่ยน โหมดการทำงาน เวลาที่ เปิด-ปิด) สามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานย้อนหลัง และดูอุณหภูมิภายในห้องย้อนหลังได้ถึง 24 ชั่วโมง
 • สามารถล็อครีโมทเพื่อจำกัดการใช้งานเครื่องปรับอากาศได้
 • เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ชนิด 4 GHz
 • ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ผ่านโปรแกรม KOOM AIR I9
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ IOT – KOOM AIR I9
 • การใช้งานซอฟต์แวร์นาน 30 เดือน
 • การรับประกันอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ IOT – KOOM AIR I9นาน 30 เดือน

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ :

สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการใช้บริการแพ็คเกจ ท่านสามารถใช้สิทธิ์ผ่านโครงการ BDS

โดยชำระค่าบริการเพียง 1,190 บาทเท่านั้น และรับสิทธิ์การใช้ได้ทันที

(โดยเงื่อนไขการใช้งานเป็นรายละเอียดของโครงการ และรูปแบบการให้บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด)