BDS.iT Package 5 : โปรแกรมบริหารจัดการพลังงานน้ำด้วยระบบ SOT (Sensorization of Things) (ภายในองค์กร)

BDS.iT Package 5 : โปรแกรมบริหารจัดการพลังงานน้ำด้วยระบบ SOT (Sensorization of Things)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 099-6913054

E-mail: [email protected]

ชื่อผลิตภัณฑ์ / บริการ   :  BDS.iT 5 Package : โปรแกรมบริหารจัดการพลังงานน้ำด้วยระบบ SOT (Sensorization of Things)

ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ :  11,190 บาท (รวม VAT)

ระยะเวลาการให้บริการ :  15 มิถุนายน 2566 – 30 กันยายน 2566

บริการนี้เหมาะสำหรับ :  ธุรกิจทุกประเภท รวมถึงวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ที่มีการจัดระบบการจ่ายน้ำแบบควบคุมโดยศูนย์กลาง

  • ควบคุมการเปิดปิดวาลน์น้ำผ่านเครือข่ายโทรศัพท์
  • อำนวยความสะดวกสบายในการเปิด-ปิดน้ำจากระยะไกล
  • ง่ายต่อการสั่งการและควบคุมน้ำในยามจำเป็นh
  • ลดแรงงาน ประหยัดเวลา ประหยัดค่าน้ำควบคุมการใช้น้ำในพื้นที่ได้ตลอดเวลา
  • นำข้อมูลจาก เซ็นเซอร์ดินค่า PH  ค่าอุณหภูมิ ภายนอกเพื่อสั่งเปิดน้ำโดยอัตโนมัติ
  • ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบ SOTพร้อมคู่มือการใช้งาน
  • อุปกรณ์ (ฮาร์ดแวร์) สำหรับการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์
  • ประกันซอฟต์แวร์ตลอดอายุการใช้งาน
  • รับประกันฮาร์ดแวร์ 12เดือน

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ :

สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการใช้บริการแพ็คเกจ ท่านสามารถใช้สิทธิ์ผ่านโครงการ BDS

โดยชำระค่าบริการเพียง 1,190 บาทเท่านั้น และรับสิทธิ์การใช้ได้ทันที

 (โดยเงื่อนไขการใช้งานเป็นรายละเอียดของโครงการ และรูปแบบการให้บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด)