BDS.iT Package 6 : ระบบบริหารจัดการลูกค้า (CRM ON CLOUD) พร้อมระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (ภายในองค์กร)

BDS.iT Package 6 : ระบบบริหารจัดการลูกค้า (CRM ON CLOUD) พร้อมระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 099-6913054

E-mail: [email protected]

ชื่อผลิตภัณฑ์ / บริการ   :  BDS.iT 6 Package : ระบบบริหารจัดการลูกค้า (CRM ON CLOUD) พร้อมระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ :  11,190 บาท (รวม VAT)

ระยะเวลาการให้บริการ :  15 มิถุนายน 2566 – 30 กันยายน 2566

บริการนี้เหมาะสำหรับ :  ธุรกิจทุกประเภท ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อการใช้งานสำหรับ เจ้าของกิจการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการขาย ฝ่ายบัญชี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  • ทีมฝ่ายขายสามารถวางแผนตามเป้าหมายการขายและบริหารการจัดการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทีมฝ่ายการตลาดสามารถวางแผนการและบริหารการจัดกิจกรรมกับลูกค้าได้
  • ทีมฝ่ายบัญชีสามารถทำใบเสนอราคาใบสั่งขาย และกำหนดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวเนื่องได้
  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถจัดการข้อมูลของลูกค้า และ ผู้มุ่งหวัง ตามกฎหมาย PDPA
  • ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการลูกค้า (CRM ON CLOUD) พร้อมระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล PDPAพร้อมคู่มือการใช้งาน
  • ประกันซอฟต์แวร์ตลอดอายุการใช้งาน
  • ค่าบริการซอฟต์แวร์ และ Cloud service 12 เดือน

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ :

สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการใช้บริการแพ็คเกจ ท่านสามารถใช้สิทธิ์ผ่านโครงการ BDS

โดยชำระค่าบริการเพียง 1,190 บาทเท่านั้น และรับสิทธิ์การใช้ได้ทันที

(โดยเงื่อนไขการใช้งานเป็นรายละเอียดของโครงการ และรูปแบบการให้บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด)