BDS.iT Package 7: Software QR Menu โปรแกรม POS สำหรับร้านค้าและร้านอาหาร(ภายนอกองค์กร)

BDS.iT Package 7: Software QR Menu โปรแกรม POS สำหรับร้านค้าและร้านอาหาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 099-6913054

E-mail: [email protected]

ชื่อผลิตภัณฑ์ / บริการ   :  BDS.iT 7 Package : Software QR Menu โปรแกรม POS สำหรับร้านค้าและร้านอาหาร

ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ :  11,190 บาท (รวม VAT)

ระยะเวลาการให้บริการ :  15 มิถุนายน 2566 – 30 กันยายน 2566

บริการนี้เหมาะสำหรับ :  ธุรกิจประเภทที่ขายสินค้าและให้บริการ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อการใช้งานสำหรับ เจ้าของกิจการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการขาย ฝ่ายบัญชี ฝ่ายปฏิบัติการ

 • มีระบบสแกน QR Code สำหรับการสั่งซื้อสินค้าด้วย Smartphone
 • มีระบบติดตามสถานการณ์สั่งซื้อ พิมพ์รายการสินค้าเข้าครัว แยกส่วนพิมพ์รายการแต่ละส่วนงานของร้านค้า/ร้านอาหารได้
 • มีระบบการจัดหมวดหมู่สินค้า สามารถปรับแต่งรายละเอียดสินค้า ข้อมูล ราคา และจำนวน
 • รองรับจำนวนลูกค้า และคำสั่งซื้อได้ไม่จำกัดจำนวน
 • สั่งซื้อสินค้าโดยระบุข้อความเพิ่มเติม (Note) ให้เจ้าของร้าน/พ่อครัวทราบได้
 • ดูข้อมูลและการใช้งานได้ทั้งใน Desktop และ Smartphone
 • ทีมขาย/ทีมปฏิบัติการ สามารถเปิด – ปิด ระบบตามช่วงเวลาการทำงาน และส่งยอดเงินให้ฝ่ายบัญชีได้
 • รองรับการชำระเงินหลากหลายรูปแบบ
 • มีระบบสมาชิก โปรโมชั่น การสะสมแต้ม และดูประวัติการสั่งซื้อได้
 • เจ้าของกิจการสามารถดูยอดขายแบบ real time  และดูสรุปยอดตามช่วงวัน -เดือน – ปี ที่ต้องการได้
 • ฝ่ายบัญชีสามารถบันทึกยอดขาย ออกบิลใบเสร็จรับเงิน ออกใบกำกับภาษี A4
 • มีระบบการจัดเรียงแผนผังโต๊ะ จัดการโต๊ะ เพิ่มโต๊ะ แก้ไขโต๊ะ
 • มีระบบลงบิลรายการในโต๊ะ สั่งอาหารเพิ่มใบบิล หรือบ้ายโต๊ะ
 • Software QR Menu โปรแกรม POS สำหรับร้านค้าและร้านอาหาร พร้อมคู่มือการใช้งาน
 • การให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านระบบ Cloud 12เดือน
 • ประกันซอฟต์แวร์ตลอดอายุการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ :

สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการใช้บริการแพ็คเกจ ท่านสามารถใช้สิทธิ์ผ่านโครงการ BDS

โดยชำระค่าบริการเพียง 1,190 บาทเท่านั้น และรับสิทธิ์การใช้ได้ทันที

(โดยเงื่อนไขการใช้งานเป็นรายละเอียดของโครงการ และรูปแบบการให้บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด)