Home » BDS.iT Package 9 : ระบบติดตามพนักงานขับรถ Smart Track (ภายในองค์กร)

BDS.iT Package 9 : ระบบติดตามพนักงานขับรถ Smart Track

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 099-6913054

E-mail: [email protected]

ชื่อผลิตภัณฑ์ / บริการ  :   BDS.iT 9 Package : ระบบติดตามพนักงานขับรถ Smart Track

ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ :   11,190 บาท (รวม VAT)

ระยะเวลาการให้บริการ :   15 มิถุนายน 2566 – 30 กันยายน 2566

บริการนี้เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการ MSME กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ยานยนต์ การขนส่ง การกระจายสินค้าและเดลิเวอรี่

 • สามารถตรวจสอบการทำงานที่สำเร็จแล้วของพนักงานได้
 • พนักงานสามารถแก้ไข ปรับแก้ข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันได้
 • ระบบหลังบ้านสามารถเช็ค/ตรวจสอบข้อมูลได้จากรหัสพนักงานที่บันทึกข้อมูลลูกค้ารายนั้นๆ
 • ระบบหลังบ้านสามารถแก้ไขข้อมูลพนักงานได้ เช่น เปลี่ยนรหัสพนักงาน เพิ่มข้อมูลพนักงานใหม่ ลบข้อมูลพนักงาน อื่นๆ
 • ระบบหลังบ้านสามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงานได้ เช่น งานที่ดำเนินการเสร็จแล้ว หรือ ยังไม่สำเร็จ
 • ระบบหลังบ้านสามารถเช็คตำแหน่งการออกทำงานนอกพื้นที่ของพนักงานได้ พร้อมข้อมูลของพนักงาน เช่น ชื่อ เบอร์โทร รหัสพนักงาน เป็นต้น
 • ระบบหลังบ้านสามารถตรวจสอบพนักงานทั้งหมดที่กำลังดำเนินงาน

  •  
 • ระบบติดตามพนักงานขับรถ Smart Trackพร้อมคู่มือการใช้งาน
 • การให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านระบบ Cloud 12 เดือน
 • ประกันซอฟต์แวร์ตลอดอายุการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ :

สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการใช้บริการแพ็คเกจ ท่านสามารถใช้สิทธิ์ผ่านโครงการ BDS

โดยชำระค่าบริการเพียง 1,190 บาทเท่านั้น และรับสิทธิ์การใช้ได้ทันที

(โดยเงื่อนไขการใช้งานเป็นรายละเอียดของโครงการ และรูปแบบการให้บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด)

Scroll to Top