ราคาหลักสูตร 40,000 บาท

    วันเสาร์ 09.00 – 16.00 น.     เริ่ม 3 ก.ย. 2565 – 19 พ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สั่ง 10 แต่ได้แค่1 “ทำไม!! ถึงไม่ได้งาน”

คุณเคยหรือไม่ สั่งงานลูกน้องไป 10 อย่าง แต่ได้กลับมาแค่ 1 อย่าง

เป็นคำถามที่ผู้บริหารแทบทุกคนสงสัย และรวมไปถึง HR ที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการบุคคลก็มีคำถามไม่แพ้กัน เพราะไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร

ทำไมถึงไม่ได้งาน?? หรือ ทำไม?? ลูกน้องถึงไม่ทำงาน คนทั่วไปมักจะสรุปได้เป็น 2 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ

 1. พวกเขาขี้เกียจ หรือ
 2. พวกเขาขาดทักษะและความรู้ความเข้าใจในงานนั้น

แต่หากหาสาเหตุที่ลึกลงไปกว่านั้น จะพบว่ามีเหตุผลมากมาย เช่น

 • ลูกน้องไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำงานนั้น
 • ลูกน้องไม่รู้ว่าจะทำงานนั้นอย่างไร
 • ลูกน้องไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทำ
 • ลูกน้องเข้าใจว่าเขากำลังทำงานนั้นอยู่แล้ว
 • ลูกน้องทำงานนั้นไม่ได้ จึงไม่ได้ทำ
 • ลูกน้องคิดว่าทำแล้วคงไม่ได้ผล จึงไม่ได้ทำ
 • รวมทั้งลูกน้องไม่ให้ความสนใจงานที่ต้องทำนั้น ฯ

ซึ่งหลักในการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานปฎิบัติงานได้ดีขึ้นนั้น อาจจะยังไม่สามารถแก้ปัญหาในเหตุผลดังกล่าวได้ทั้งหมด เพราะคนเราทุกคนย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน การสร้างแรงจูงใจเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถทำได้อย่างครอบคลุม

ในทางกลับกัน จะมีใครคิดหรือไม่ว่า ผู้บริหาร หรือ หัวหน้างาน นั่นเองอาจเป็นสาเหตุของปัญหาเช่นกัน เช่น

 • หัวหน้าสั่งงานไม่เคลียร์ อธิบายไม่ชัดเจน
 • หัวหน้าไม่กำหนดวันส่งงาน
 • หัวหน้าไม่สอนงาน ลูกน้องจึงทำไม่เป็น
 • และแม้กระทั่งหัวหน้าไม่สามารถให้คำแนะนำลูกน้องได้ ฯ

หากเป็นเช่นนี้ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้างาน  ก็มีส่วนเป็นมูลเหตุของปัญหาลูกน้องไม่ทำงานหรือทำงานไม่สำเร็จได้

ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 2 สาเหตุ คือ

 1. ผู้บริหาร หรือ หัวหน้างาน ผิดพลาดในหน้าที่ของตนเอง
 2. ผู้บริหาร หรือ หัวหน้างาน ขาดทักษะด้านการบริหารจัดการ

หากผู้บริหารสามารถจัดการแก้ไขปัญหาในส่วนของตนเองได้ หรือองค์กรสามารถแก้ไขปัญหาในส่วนของผู้บริหารได้ ปัญหาลูกน้องไม่ทำงานหรือไม่ได้ผลงานจะสามารถลดน้อยลงได้ เพราะอย่างน้อยก็สามารถแก้สาเหตุที่สองได้ ซึ่งจะนำพาไปสู่การแก้สาเหตุที่หนึ่ง เนื่องจากผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีทักษะในการบริหารจัดการและรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองแล้วนั่นเอง

สามารถหาอ่านบทความเกี่ยวกับทักษะและบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหรือหัวหน้างานได้ใน 7 ทักษะที่ผู้นำในยุค New Normal ต้องมี

หรืออ่านบทความการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกน้องทำตามสิ่งที่เราปรารถนาได้ที่ สื่อสารแบบ 2W1H เพื่อพัฒนาคน

ในโลกยุค VUCA นี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานจะต้องมีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถทั้งการบริหารคนและบริหารงานที่เหมาะสมกับยุคสมัย เพราะเราได้เข้าสู่โลกแห่งความท้าทายใหม่ ๆ ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ซับซ้อน ผันผวน และคลุมเคลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ม.เกษตรฯ เปิดหลักสูตร Fast Mini MBA รุ่นที่ 3 ช่วยธุรกิจไทยสู้กลับยุค VUCA World

banner-fast-mini-mba-3

ศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอน Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA รุ่นที่ 3 ช่วยธุรกิจไทยก้าวผ่านยุคโควิด พร้อมสู้ต่อในโลกยุค VUCA World ด้วยหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจแบบเร่งรัด 60 ชม. โดยนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ กว่า 20 คน

ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดแห่งภูมิภาคเอเชีย (AMEC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “ตั้งแต่เข้าสู่ยุค Digital Disruption ที่ทำให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อยมาจนกระทั่งเกิด Trade War จากขั้วอำนาจทางการค้า คือ จีนกับสหรัฐอเมริกา ตามด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 ที่ทำให้ธุรกิจไทยและทั่วโลกต้องหยุดชะงักไปนานกว่า 2 ปี และปัจจุบัน เรายังได้รับผลกระทบจากปัญหารัสเซีย ยูเครน ที่ทำให้เงินเฟ้อทั่วโลก โดยเฉพาะค่าพลังงาน และราคาวัตถุดิบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นสภาวะโลกยุคปัจจุบันที่ประกอบไปด้วย ความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity) หรือที่เรียกกันว่า VUCA World ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นความท้าทายที่ธุรกิจจะต้องปรับตัวให้รู้จักและเข้าใจต่อสภาวะที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถบริหารจัดการให้ธุรกิจผ่านพ้นและอยู่เหนือความท้าทายต่าง ๆ เพราะทุกวิกฤติย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอ ถ้าเรามองเป็นและรู้วิธีการ ซึ่ง AMEC เห็นถึงความสำคัญของความท้าทายเหล่านี้ และมุ่งหวังให้ธุรกิจไทยอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้พัฒนาหลักสูตรขึ้น”

หลักสูตร Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA นี้ จัดเป็นรุ่นที่ 3 โดย 2 รุ่นที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดี แม้กระทั่งในช่วง Covid-19 ระบาด เพราะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นที่การบริหารจัดการอย่างรอบด้าน ทันสมัย แตกต่างจากเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับยุค VUCA World โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับต้นหรือระดับกลาง ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือมีความรู้ด้านการบริหารไม่มากนัก  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวบรัดและรวดเร็ว สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันท่วงที

หลักสูตรนี้รวบรวมวิทยากรทั้งที่เป็นนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ถึง 20 คน ไม่ว่าจะเป็น คุณพรทิพย์ กองชุน COO และ Co-Founder แห่ง Jitta.com คุณโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณกฤษฎา เฉลิมสุข CEO CareerVio และกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย ฯลฯ โดยผู้ที่เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งในเรื่องของการบริหารธุรกิจในยุค VUCA World การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการตัดสินใจทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ ตลอดจนการบริหารคน บริหารงานยุคใหม่

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA (Certificate Program) หลักสูตรเร่งรัดด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารมือใหม่ ที่ต้องการสู้กลับกับการผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อนและคลุมเคลือในยุค VUCA World สนใจสมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

LINE : @fastminimba

Email : [email protected]

Facebook Page : Fast Mini MBA

โทร : 090-276-9104