ราคาหลักสูตร 40,000 บาท

วันเสาร์ 09.00 – 16.00 น.   

เริ่ม 14 ส.ค. – 16 ต.ค. 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

อย่าให้ความล้มเหลวของบริษัทเกิดจากความไม่พร้อมของตัวคุณ

Cover Leader 04

คำว่าผู้นำเก่ง  คือคำที่คนอื่นบอกคุณ หรือ คุณบอกตัวเอง เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงอยากเห็นภาพตัวเองเป็นผู้นำที่สามารถบริหารงาน และสามารถบริหารบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกัน คุณก็สามารถพาบริษัทล้มเหลวได้เหมือนกัน

สงสัยใช่ไหมว่าทำไมคุณถึงล้มเหลว?

ไม่ใช่ว่าผู้บริหารทุกคนจะประสบความสำเร็จเสมอไป ในขณะที่ผู้บริหารบางคนที่เก่งอยู่แล้วยังสามารถพาทีมไปสู่ความล้มเหลวได้ แต่ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นนั้นมักจะมาจากสาเหตุที่คุณไม่เคยคิดถึงมาก่อน

“ความไม่พร้อม” ของใครหลายคน ที่อาจจะ “คิดไปเองว่าพร้อมแล้ว” ก็เป็นสาเหตุหลัก ๆ ที่เจ้านาย หรือ หัวหน้าหลาย ๆ ท่านกำลังมองข้ามสิ่งนี้ไป เพราะคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่ความจริงแล้ว ความไม่พร้อมของคุณอาจจะเป็นความหายนะที่กำลังมาเยือนบริษัทของคุณ

เนื่องด้วยปัจจุบันมีความไม่แน่นอนอยู่หลายประการ จึงทำให้ปัจจัยภายนอกขององค์กรผันแปรตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้บริหารบางคนมองข้าม จนมารู้ตัวอีกทีก็สายเกินกว่าที่จะแก้ไขได้

แล้วคุณล่ะ พร้อมหรือยังกับการเป็นผู้นำในโลกยุคใหม่ที่มีความผันผวน เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พร้อมแก้ปัญหากับเหตุการณ์ที่จะเข้ามาได้เสมอ

Cover Ads Course 04

Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA (Certificate Program)

             Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA หลักสูตรเร่งรัดระยะสั้นด้านการบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโครงการอบรมสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดกาความร และผู้บริหารมือใหม่ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็น Key Person ในองค์กร ด้วยเนื้อหาคอร์สอบรมที่ครอบคลุมการบริหารธุรกิจ (Management) ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในยุคไม่แน่นอน การบริหารการเงิน การบัญชี การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด รวมไปถึงการบริหารการผลิต ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพรวมการดำเนินธุรกิจ เข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งความผันผวน ไม่แน่นอน สลับซับซ้อน และคลุมเครือ (VUCA World) ที่ผู้บริหารทุกคนต้องเตรียมพร้อมรับมือ โดยผู้ที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุดเด่นของหลักสูตร Fast Mini MBA

New for VUCA

หลักสูตรเร่งรัดออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับผู้บริหารมือใหม่ยุค VUCA World โดยเฉพาะ

20 Courses 20 Instructor

20 วิชา โดย 20 ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากภาคธุรกิจที่เข้าใจการบริหารอย่างแท้จริง

Certificate Program

รับวุฒิบัตร Fast Mini MBA จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ
 • เป็นผู้บริหารระดับต้นหรือเทียบเท่า หรือ กำลังได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารระดับต้น หรือ
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
 • เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม
1. การบริหารธุรกิจในยุค VUCA WORLD
2. เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3. การจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคความไม่แน่นอน
4. กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น
5. บทบาทผู้จัดการยุคใหม่
6. การบริหารทีมและภาวะผู้นำ
7. เทคนิคการตัดสินใจทางธุรกิจ
8. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
9. การสื่อสารทางธุรกิจและการเจรจาต่อรอง
10. การนำเสนอทางธุรกิจที่มีประสิทธิผล
11. สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ
12. นวัตกรรมและการคิดเชิงออกแบบ
13. Agile Management
14. การบริหารผลการปฏิบัติงาน
15. การวิเคราะห์โครงการและบริหารโครงการ
16. การบริหารการดำเนินการและโซ่อุปทาน
17. การบัญชีเพื่อการจัดการ
18. การเงินเพื่อการจัดการ
19. การตลาดเชิงกลยุทธ์
20. กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

กำหนดการอบรม

สอนสด! โดยวิทยากรประสบการณ์ตรง 20 ท่าน

cover รูปวิทยากร

เกณฑ์การมอบวุฒิบัตร

              ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้าอบรมไม่น้อย 80% ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • เข้าใจถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจ และสามารถนำความรู้เเละทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแท้จริง ทั้งการบริหารคนและบริหารงาน
 • เปิดมุมมองเเละแนวความคิดใหม่ ๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งเห็นแนวทางในการบริหารงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้องค์กรก้าวต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง
 • เพิ่มทักษะความสามารถในการบริหาร เพื่อก้าวสู่การเป็นส่วนสำคัญในองค์กร
 • รู้จักเพื่อนใหม่และวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ ที่จะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น รวมทั้งช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจหรือบริหารงาน

1. ช่องทางการสมัคร

  • สมัครผ่าน Online Application Form ทางหน้าเว็บไซต์ www.amec-ku.org
  • ส่งใบสมัคร (ดาวน์โหลดโบชัวร์) ทางอีเมล์ [email protected]

2. ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมอบรม

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย โดยนายไพฑูรย์ เจตธำรงชัย

เลขที่บัญชี : 694-2-07127-0

3. กรณีโอนเงิน สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทาง ดังนี้

ค่าอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
กรณีเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และไม่สามารถจัดอบรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทางหลักสูตรฯ จะเปลี่ยนเป็นการอบรมออนไลน์แทน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.  061-440-8282