1. ช่องทางการสมัคร

    • สมัครผ่าน Online Application Form ทางหน้าเว็บไซต์ www.amec-ku.org
    • ส่งใบสมัคร (ดาวน์โหลดโบชัวร์) ทางอีเมล์ [email protected]

2. ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมอบรม

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย …

เลขที่บัญชี : 694-2-07127-0

3. กรณีโอนเงิน สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทาง ดังนี้