กฎหมายเบื้องต้น ที่เจ้าของกิจการไม่ควรพลาด

เจ้าของกิจการขนาดเล็กส่วนใหญ่มักห่วงแต่เรื่องการเสียภาษี แน่นอนว่ามักจะมองหาแต่วิธีการหลบเลี่ยงภาษีเท่าที่จะทำได้ ซึ่งไม่ควรทำอย่างนั้น เพราะมีกฎหมายเบื้องต้นเรื่องอื่น ๆ ที่ต้องให้ความสนใจ

Admin

8 กุมภาพันธ์ 2021